جارو شارژی

جارو شارژی بوش BBH22042

موجود در انبار