جهت ثبت شکایت میتوانید فرم زیر را پر کنید یا با با شماره تلفن های ذکر شده در بخش “ارتباط با ما” با مدیریت مجموعه در ارتباط باشند و شکایات خود را در خصوص عدم جلب رضایت خود در بخش های مختلف مطرح کرده و پیگیری نمایند.