فلش های اکسترنال:

فلش های اکسترنال برای جبران ضعف و عدم وجود فلش در برخی از دوربینها طراحی و تولید شده است.

از این محصولات میتوان هم روی دوربین ها و هم بر روی پایه های مختلف استفاده کرد.

این فلش ها در سطوح وکاربردهای مختلف تولید و ارایه می شوند که معمولا قابلیتها و میزان پرتاب نور آنها متفاوت است.

امکانات و میزان پرتاب نور و سایر قابلیت های فلشهای اکسترنال معمولا بر روی جعبه و یا بدنه ی آنها درج شده است.

قطعا کمپانیهای سازنده ی دوربینهای عکاسی مانند کانن و نیکون برای تکمیل سبد فروش خود به تولید این محصولات پرداخته اند.

اما در کنار اینها کمپانیهای دیگری نیز برای این دوربین ها اقدام به تولید فلشها با سطوح متفاوت کردند.

قیمت مناسب تر و ویژگی های بیشتر از شاخصه های این فلش ها هستند.

  •  GODOX
  • YOUNGNOU
  • DBK
  • MEKE
  • S&S

نمونه ای از این شرکت ها هستند.

فلش های اکسترنال

سوالی دارید؟

ارتباط مستقيم با بخش فروش